Imageen

Embalažni kazalniki


Pri določanju in spremljanju okoljskih ciljev je smiselno določiti kazalnike, ki poenostavijo prikaz učinkov sprememb in ukrepov.

ISO standard 14031 predlaga dve vrsti okoljskih kazalnikov:

  • EPI - kazalnike ravnanja z okoljem (poraba energije, vode, poraba ) in
  • ECI - kazalnike stanja okolja (emisije v vode, zrak, imisije...).

Embalažni kazalniki se uvrščajo v kazalnike ravnanja z okoljem in omogočajo: 

  • monitoring ali spremljanje in optimizacijo stanja na področju embalaže,
  • benchmarking ali primerjavo embalažne snovne učinkovitosti med proizvodi, podjetji, panogami,
  • poročanje o ravnanju z embalažo in odpadni embalažo, kot sestavnem delu sistema ravnanja z okoljem ali sistema zagotavljanja kakovosti,
  • komunikacijo med proizvajalci, embalerji in industrijskimi oblikovalci pri zasnovi nove embalaže, kjer oblikovalce predvsem zanima kako se okoljski kazalci odražajo v specifikacijah embalaže.

Embalažni kazalniki so lahko različni in se oblikujejo glede na potrebe uporabnikov, značilnosti embaliranega proizvoda in tudi same embalaže. Vloga za pridobitev EU znaka za okolje, Ecolabel pri določenih skupinah proizvodov že vključuje izjavo proizvajalca o skladnosti z določenimi embalažnimi zahtevami, izraženimi s kazalniki.

Nova merila embalažo v skupini "kozmetičnih proizvodov, ki se izperejo - sklep komisije 2014/893/EU" za šampone, pripravke za prhanje in tekoča mila, trda mila, balzame za lase, ter pene, gele, kreme in trda mila za britje vključujejo sledeče zahteve :

Primarna embalaža je v neposrednem stiku z vsebino.Med prodajo ni dovoljena dodatna embalaža za proizvod, npr. karton okoli plastenke, razen sekundarne embalaže za združitev dveh ali več proizvodov (npr. proizvod in ponovna polnitev).

Količnik vpliva embalaže (PIR) mora biti manjši od 0,28 g embalaže na gram proizvoda za posamezno embalažo, v kateri se prodaja proizvod. Proizvodi za pripravo pred britjem, ki so v kovinskih aerosolnih posodah, so izvzeti iz te zahteve.

PIR se izračuna (za vsako embalažo posebej) po naslednji enačbi:

PIR = (W + (Wrefill × F) + N + (Nrefill × F))/(D + (Drefill × F))

pri čemer je:

W– masa embalaže (primarna + delež sekundarne*, vključno z etiketami) (g);

Wrefill– masa embalaže za ponovno polnjenje (primarna + delež sekundarne*, vključno z etiketami) (g);

N– masa neobnovljive + nereciklirane embalaže (primarna + delež sekundarne*, vključno z etiketami) (g);

Nrefill– masa neobnovljive + nereciklirane embalaže za ponovno polnjenje (primarna + delež sekundarne*, vključno z etiketami) (g);

kjer je * Sorazmerna masa skupinske embalaže (npr. 50 % skupne mase skupinske embalaže, če se dva proizvoda prodajata skupaj)

D– masa proizvoda v „osnovnem“ pakiranju (g);

Drefill– masa proizvoda, dostavljenega za ponovno polnjenje (g);

F– število potrebnih ponovnih polnitev, da se doseže skupna količina, ki jo je mogoče ponovno polniti, pri čemer se to število izračuna po naslednji formuli:

F = V × R/Vrefill

pri čemer je:

V– prostornina osnovnega pakiranja (ml);

Vrefill– prostornina pakiranja za ponovno polnjenje (ml);

R– količina, ki jo je mogoče ponovno polniti. To je število možnih ponovnih polnitev osnovnega pakiranja. Če F ni celo število, se zaokroži navzgor do naslednjega celega števila.

Če ponovno polnjenje ni na voljo, se PIR izračuna po naslednji enačbi:

PIR = (W + N)/D

Proizvajalec navede število predvidenih ponovnih polnitev ali uporabi privzete vrednosti, in sicer R = 5 za plastično embalažo in R = 2 za kartonsko embalažo.

Primarna embalaža mora biti zasnovana tako, da omogoča enostavno odmerjanje pravilne količine (npr. tako, da odprtina na vrhu ni prevelika) in da je iz posode mogoče enostavno odstraniti najmanj 90 % proizvoda. Preostala količina proizvoda v posodi (R), ki mora biti manj kot 10 %, se izračuna po naslednji enačbi:

R = ((m2 – m3)/(m1 – m3)) × 100 ( %)

pri čemer je:

m1– primarna embalaža in proizvod (g);

m2– primarna embalaža in preostanek proizvoda pri normalnih pogojih uporabe (g);

m3– prazna in očiščena primarna embalaža (g).

Merila za embalažo so vključena tudi v skupini čistil, kjer se kazalnik nanaša na maso čistila v razmerju do njegove uporabljene količine (WUR ali weight utility ratio) in v skupini detergentov za pomivalne stroje, kjer je meril vsebnost recikliranega materiala v primarni embalaži.

Kot je razvidno lahko merila in z njim kazalnike oblikujete po svojih okoljskih ciljih na področju embalaže.

Vabimo vas, da preizkusite orodje eEmbalažo in na enostaven način preračunate snovno učinkovitost embalaže, ki jo uporabljate!

 

 

                 

 

 

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolje